லோட்டஸ் சுற்றுவட்ட வீதிக்கு பூட்டு

ஆர்ப்பாட்டம் காரணமாக லோட்டஸ் சுற்றுவட்ட காலிமுகத்திடல் வீதி மூடப்பட்டுள்ளது.

இதனால் மாற்று வீதிகளை பயன்படுத்துமாறு காவற்துறை, சாரதிகளிடம் கோரியுள்ளது.

SHARE