இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்!

இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 151 ரூபா 82 சதம் விற்பனை பெறுமதி 155 ரூபா 59 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 205 ரூபா 35 சதம். விற்பனை பெறுமதி 212 ரூபா 17 சதம்

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 180 ரூபா 67 சதம் விற்பனை பெறுமதி 187 ரூபா 36 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 154 ரூபா 35 சதம். விற்பனை பெறுமதி 160 ரூபா 49 சதம்

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 121 ரூபா 58 சதம் விற்பனை பெறுமதி 126 ரூபா 32 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 118 ரூபா 20 சதம். விற்பனை பெறுமதி 123 ரூபா 40 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 113 ரூபா 59 சதம். விற்பனை பெறுமதி 117 ரூபா 68 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 34 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 39 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 42 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 407 ரூபா 91 சதம், ஜோர்தான் தினார் 216 ரூபா 62 சதம், குவைட் தினார் 510 ரூபா 16 சதம், கட்டார் ரியால் 42 ரூபா 24 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 41 ரூபா 01 சதம். ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 41 ரூபா 87 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.

SHARE